Praktické informace ke strojnímu pojištění

Pokud se rozhodnete sjednat si strojní pojištění, věnujte dostatečnou pozornost stanovení pojistných částek a především stáří jednotlivých strojů nebo strojních zařízení. Tyto dvě proměnné umějí učinit z tohoto pojištění jak úplný propadák, tak významný prostředek na likvidaci širokého okruhu škod na pojištěných strojích.

Pokud má být pojistná smlouva na strojní pojištění významným prostředkem při likvidaci škod, mějte na zřeteli, že pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě musí představovat novou hodnotu (kolik nový stroj stojí v okamžiku sjednání pojistné smlouvy) a zda stáří stroje nepřesahuje časový limit, po jehož překročení pojišťovna neplní.

Vlastníte stroj, nebo více strojů, které jsou pro Vás důležité a současně jsou jakékoliv opravy na těchto zařízeních cenově velmi nákladné? Potom je strojní pojištění spíše nutností než možností. Před sjednáním pojistné smlouvy dobře zvažte, jak má Vaše pojištění vypadat.

Budete si pojišťovat vybrané stroje nebo všechny stroje? Budete požadovat allriskové pojištění nebo pojištění na vybraná nebezpečí. Jakou zvolíte spoluúčast? Budete zvažovat limit plnění? Víte, kdy byly stroje vyrobeny a uvedeny do provozu? Byly na nich provedeny generální opravy?

Pojišťovny si na tento druh pojištění vytvořili své pojistné podmínky. Ty se mohou u různých pojišťoven podstatně odlišovat především v rozsahu pojištění.

Pokud děj, který vedl ke vzniku škody není ve výluce, náklady na opravu nepřevyšují časovou cenu stroje a stroj není podpojištěn, lze očekávat pojistné plnění. Stále ale zůstává mnoho položek, které pojišťovna nemusí zaplatit.

Proto doporučujeme - najmout si specialistu. Při samotné likvidaci škod jsou VAŠE POJISTKY oporou pro klienta. Klient tak získá dostatečnou argumentaci pro jednání o svých oprávněných nárocích.

A nejen to.

Provedeme i analýzu stávající pojistné smlouvy a pokud smlouva nebude odpovídat vaším potřebám, doporučíme a zároveň zprostředkujeme sjednání nové pojistné smlouvy u našich partnerů.