O nás

VAŠE POJISTKY - nejsme pojišťovací agenti. Nepracujeme pro pojišťovny, ani nepodléháme jejich diktátu. Vždy pracujeme pro klienty. Zastupujeme klienta na základě jednoduché plné moci. Zaměřujeme se na škodní události, u nichž pojistné plnění vyplývá z pojištění zemědělských strojů a strojních zařízení.

Naší filozofií je poskytnout maximální možný servis, nezbytný potřebný komfort a individuální přístup, který ušetří klientovi práci, poskytne mu v pravou chvíli dostatek důležitých informací a připraví kompletní podklady pro likvidaci škody.

Pojišťovny pro řešení některých pojistných událostí najímají specializované externí firmy, takzvané samostatné likvidátory pojistných událostí, nebo disponují vlastními specialisty.

Obdobným způsobem jako postupuje pojišťovna, by měl postupovat i pojištěný klient. Je logické, že pro tuto činnost je třeba specifických znalostí a zaměření, které většinou klient nemá. Proto doporučujeme postupovat se stejnou logikou, jakou postupuje pojišťovna, tj. najmout si specialistu.

Při samotné likvidaci škod jsou VAŠE POJISTKY oporou pro klienta. Klient tak získá dostatečnou argumentaci pro jednání o svých oprávněných nárocích.

Jak Vám můžeme pomoci?

  • Vaši škodní událost důsledně analyzujeme, doporučíme vhodný další postup a poskytneme Vám předběžný odhad výše náhrady.
  • Oznámíme vznik škody pojišťovně a zajistíme prohlídku poškozených věcí likvidátorem za účasti našeho pracovníka.
  • Provedeme vlastní dokumentaci škod.
  • V případě potřeby zajistíme vypracování odborných znaleckých posudků.
  • Postup likvidace sledujeme a o průběhu likvidace škody Vás pravidelně informujeme.
  • Zúčastníme se veškerých jednání se zástupci pojišťovny a vedeme s nimi potřebnou korespondenci.
  • Všechny případy pečlivě evidujeme a na přání Vám poskytneme podrobné výpisy Vašich pojistných událostí.

VAŠE POJISTKY již od počátku pomáhají svým klientům řešit situace, které pro ně mají důležitý význam. Během naší existence jsme pocítili potřebu poskytnout našim klientům některé další služby, zejména analýzu stávající pojistné smlouvy, sjednání nové pojistné smlouvy a rozšíření pomoci pří řešení škodní událostí z neživotního pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění motorových vozidel.
WWW.VASEPOJISTKY.CZ

Vaše jistota v zastupování poškozených pojištěných klientů při likvidaci pojistných událostí.