Pojištění strojů

V rámci strojního pojištění nabízíme zprostředkování nadstandardního rozsahu krytí, obsahující zejména tato pojistná rizika:

  • Havárie a strojní pojištění (pád pojištěné věci, náraz na věc, náraz dopravního prostředku, vada materiálu, vnitřní mechanické poruchy, výrobní vadu, konstrukční chybu, chyba obsluhy, roztržení odstředivou silou, zkrat, přepětí, pád letadla)
  • Krádež, loupež
  • Živel (požár, výbuch, přímý úder blesku, záplavu, povodeň, vichřici, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal a zeminy, zemětřesení, tíhu sněhu, vodovodní škody)
  • Vandalismus
  • Další rizika, která nejsou VPP vyloučena

STROJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘESAHUJÍCÍ ZÁRUKU

  • Krytí škod způsobených nesprávnou obsluhou, nešikovností, nedbalostí.
  • Škody vzniklé vniknutím cizího předmětu nebo vadou či únavou materiálu, konstrukční chybou, selháním měřících, regulačních nebo bezpečnostních zařízení.
  • Škody na elektronických prvcích a elektronických součástech stroje.